نگاه به زندگی

 

گابریل گارسیا مارکز نویسنده بزرگ آمریکای لاتین بواسطه سرطان لنفاوی از زندگی اجتماعی خود خداحافظی کرده و می نویسد: اگر خدا تکه ای از زندگی را دوباره به من می داد ، به مردم ثابت می کردم که چقدر در اشتباهند که فکر می کنند چونکه پیرترشده اند عاشق شدن را قطع کرده اند ، چرا که آنها عملا از همان زمانی که عاشق شدن را متوقف کرده اند ، شروع به پیر تر شدن کرده اند.

/ 0 نظر / 10 بازدید