ساخت کواری اصلی

برای بسیاری از سیستم های اطلاعاتی یک کواری اصلی درست می کنیم که این کواری با دادن کد خودش مشخصات ثابت مانند نام و نام خانوادگی یا نام کالا را می آورد

نکات لازم:

یک جدول معرفی درست می کنیم و مشخصات ثابت را درآن می آوریم . در جدول معرفی کد کلیدی می باشدمانند معرفی کالا یا معرفی بدهکاران که در همین وبلاگ موجود است

جدول کاربردی درست کرده و ویژگیهای  متغیر را درآن می آوریم مانند بدهکاران یا موجودی کالا دراین جدول نام نمی آوریم و کد کلیدی نیست

دوجدول را با ارتباط یک به چند بهم وصل میکنیم

 با desgin با دو جدول یک کواری می سازیم این کواری برای جدولی است که در اتصال طرف بی نهایت است و از جدول طرف یک کمک میگیریم . کلیه فیلد های جدول طرف بی نهایت در کواری می آید و وقتی به کد رسیدیم بعد از کد نام را از جدول کلیدی (طرف یک اتصال) می آوریم

حال اگر در جدول معرفی رکوردی وارد کرده باشیم و در این کواری کد بنویسیم خودش نام را می آورد

تذکر : روی این کواری هیچگونه شرطی نمی گذاریم

/ 0 نظر / 11 بازدید