ساخت فرم اصلی

می خواهیم برنامه با فرم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده و خودش پس از چند ثانیه به فرم معرفی برنامه رفته و پس از چند ثانیه به منوی اصلی برود. روی منوی اصلی علاوه بر کلید های کاربردی یک کلید خروج از برنامه طوری درست کنیم که سوال کند آیا می خواهید از برنامه خارج شوید و کلید بلی و خیر داشته باشد

  1. یک فرم با design  درست کرده در نمای طراحی با Aa می نویسیم بسم الله ابرحمن الرحیم و اگر هم خواستیم عکس می گذاریم و فرم را با نام فرم یک ذخیره می کنیم
  2. یک فرم با design  درست کرده در نمای طراحی با Aa مشخصات برنامه و نام تهیه کننده و سایر اطلاعات که لازم می دانیم می نویسیم و آنرا با نام فرم دو ذخیره می کنیم
  3. یک فرم با design  درست کرده در نمای طراحی با Aa می نویسیم منوی اصلی . بعدا کلید های لازم روی این فرم می گذاریم. آنرا با نام فرم سه ذخیره  می کنیم
  4. یک فرم با design  درست کرده در نمای طراحی با Aa روی آن " آیا می خواهید از برنامه خارج شوید "می نویسیم  . فرم را با نام فرم چهار ذخیره می کنیم
  5. فرم یک در نمای طراحی باز کرده و روی آن کلیک راست نموده در تک event دنبال صفر می گردیم که در مقابل timer interval  نوشته شده . برای هر ثانیه 1000 درنظر گرفته و آنجا می نویسیم . سپس در سطر بالاتر مقابل on timer روس سه نقطه(...) کلیک کرده وماکرو را انتخاب می کنیم . در ماکرو اول دستور open form داده و فرم دو را انتخاب می کنیم و بعدا دستور close window داده و نوع را فرم و اسم را فرم یک انتخاب می کنیم . با این کار فرم یک پس از چند ثانیه بصورت خودکاربسته و فرم دو(مشخصات برنامه ) باز میشود
  6. دقیقا دستور 5 را برای فرم دو تکرار کرده و در ماکرو open form فرم سه و close window فرم دو را انتخاب می کنیم
  7. برای فرم سه که منوی  اصلی است هیچگونه شرطی نمی گذاریم . در نمای طراحی روی آن یک کلید گذاشته و با دستور open form  فرم چهار را انتخاب می کنیم. روی کلید می نویسیم خروج از برنامه  . پس از ذخیره سازی هنگام اجرای دستور فرم چهار باز می شود
  8. به نمای طراحی فرم چهار می رویم روی آن دو کلید درست می کنیم . اولی close form است که نام آنرا خیر می گذاریم تا زمانی که فرم بسته میشود به منوی اصلی باز گردیم . کلید دوم quiet application  (خروج ازبرنامه) که نام آنرا بلی می نویسیم .فرم را ذیره میکنیم . با این کار وقتی کلید بلی بزنیم از برنامه خارج میشویم

     9. اگر در منوی فایل(آفیس 2010) گزینه option در قسمت current database در   قسمت

         disptay form فرم یک را انتخاب کنیم هنگام باز کردن برنامه خودش با فرم یک باز میشود

/ 0 نظر / 12 بازدید