قابل توجه دانشجویان مهاجر - درس پروژه مالی

1 - کلیه دانشجویان تا تاریخ 1393/04/13 باید موضوع پروژه خود را اعلام و موافقت آنرا دریافت کنند.

2 - تاریخ تحویل پروژه روز امتحان درس مدیریت مالی می باشد که از طریق سایت مهاجر اعلام شده است .

3 - در صفحات وبلاگ شرایط پروژه کاردانی را مطالعه کنید

تاخیر در هر دو مورد 1 و 2فوق باعث کسر نمره میگردد.

به این وبلاگ هر چند روز یکبار سر بزنید

/ 0 نظر / 58 بازدید