راهنمای درس کاربینی

فرمت زیر لازم است و طبق همین فرمت باشد

آنچه در پرانتز آمده برای راهنمائی است

بخش اول

  1. نام شغل
  2. نام موسسه
  3. آدرس دقيق محل

بخش دوم

تعداد کل عکس ها ........... تعدا عکس های سر در ............. تعدا عکس هائی که حضور دارید.................

آیا فیلم تهیه شده ؟    بلی     خیر

(از سردر محل کار با حضور خوتان عکس بگیرید . چندین عکس هم از محیط کار و خصوصا شاغل شغل و وسایل و ابزار کار با حضور خودتان تهیه کنید. اگر بتوانید فیلم تهیه کنید بهتر است . عکس و فیلم در سی دی ضمیمه شود .اگر تحقیق تایپ می کنید متن هم در سی دی باشد . تایپ الزامی نیست. طلق و شیرازه و کامپیوتری بودن صفحه مشخصات الزامی است)

بخش سوم

تعریف موسسه

(اهداف موسسه - ضرورت وجودی - ارتباط با محیط زیست - دولتی یا خصوصی - عمومي - شرح فعالیت - فرآیند کار و ... )

بخش چهارم

بررسی شغل

شامل:

الف: شرایط احراز شغل ( مدرک تحصیلی - مهارت ها - جنسیت لازم - وضعیت ظاهری - سلامتی و .... )

ب: آموزش های لازم جهت احراز شغل

ج: شرح کامل وظایف و مسئولیت شغل و شاغل

چ: مسئولیت اجتماعی شاغل و شغل

ح: ارتباط شغل با محیط زیست

د: موثر بودن شغل در فرآیند کار موسسه

ذ:شرایط ترفیع شغل

ر: نحوه ارتباط شغل با مافوق

ز: نحوه ارتباط شغل با زیر دستان

ص: آموزشها ضمن خدمت شغل

ض: آموزش های لازم جهت ترفیع شغل

ط: چگونگی آموزش شغل در مراکز فنی و حرفه ای کشور

ک: پشتوانه علمی شغل( از طریق اینترنت شغل را بررسی کنید)

گ: مقایسه شغل با این شغل در کشور های پیشرفته

ل: وسایل و امکانات لازم شغل (کامپیوتر - میزکار - وسایل - ماشین حساب و ... )

م: آیا شغل آینده دارد . یا با پیشرفت تکنولوژی و فن آوری از بین خواهد رفت

ن: برداشت شما از شغل

ي :نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد شغل و شاغل

پروژه روی کاغذ A4 و یک رو نوشته شود. شکل جلد که باید کامپیوتری باشد

                                  دانشگاه علمی کاربردی .....

                                     پروژه درس کاربینی

               بررسی شغل.............. در ...............

 

                         استاد راهنما: سید علی مساوات

                         تهیه کننده:........................

                          شماره دانشجوئی .........

                                         دیماه 1393

 

نوشتن القاب اضافی برای استاد راهنما موجب کسر نمره میشود

درپايان بايستي فرم گزارش كاربيني را از آموزش دانشگاه گرفته و بدقت تكميل كرده به گزارش خود اضافه كنيد

/ 0 نظر / 41 بازدید