طریقه ساخت سیستم حقوق و دستمزد

طرز ساخت سیستم حقوق و دستمزد

جدول معرف کارکنان:

ردیف – تاریخ – کد – نام – نام خانوادگی – نام پدر – شماره شناسنامه – تاریخ تولد – محل تولد – مدرک تحصیلی – رشته تحصیلی – متاهل – تعداد فرزند – نرخ حقوق ساعتی- موبایل – تلفن – شهر- آدرس – عکس

جدول کارکرد:

ردیف – تاریخ – کد – ساعت ورود – ساعت خروج

فیلد متاهل در جدول معرفی yes/no  باشد yes یعنی متاهل

ساعت ورود و خروج date & time  باشد و در فرمت آن short time انتخاب شود

 1. دو جدول را طراحی کنید . کد number باشد و در جدول معرفی کلیدی
 2. دو جدول رابهم وصل کنید
 3. از روی دو جدول یک کواری اصلی درست کنید

  ساخت کواری با design دو جدول را بالا گذاشته سپس از جدول کارکرد که طرف ∞ (بی نهایت ) است کلیه فیلد ها می آید در حقیقت این کواری برای جدولی است که در ارتباط طرف بی نهایت است و از جدول معرفی که در ارتباط طرف یک است فیلد ها بصورت کمکی می آید و باعث میشود که هنگام ورود اطلاعات بصورت خودکار این فیلدها پر شود که عبارتند از نام – نام خانوادگی – متاهل – تعداد فرزند – نرخ حقوق ساعتی

  اگر حقوق روزانه بود در همین کواری اصلی در یک فیلد جدید آنرا تقسیم بر 7.33 کنید تا نرخ هر ساعت شود

 4. در کواری اصلی در یک فیلد جدید ساعت کارکرد (ساعت ورود – ساعت خروج ) محاسبه کنید. این فیلد نیز در properties    نوع آنرا short time تغییر داده ذخیره کنید

 5. بایستی ساعت و دقیقه فیلد ساعت کارکرد را جدا کرده تا بتوانیم آنرا جمع کنیم

  توجه : در اکسل و اکسس اگر جمع ساعت بیش از 24 ساعت شود اضافه آن نشان داده نمیشود

  تابع hour برای جدا سازی ساعت و تابع minute برای دقیقه و تابع second برای ثانیه است

  در یک فیلد جدید کلیک راست کرده build را انتخاب کرده در ستون سمت چپ پنجره function راانتخاب کرده دوبار روی آن کلیک کرده تا زیر منوی آن بازشود . سپس build in  را انتخاب کرده و در چنجره وسط گزینه date & time  انتخاب و در پنجره سوم تابع hour را دوبار کلیک کرده تا در بالا قرار گیرد سپس روی time که در وسط پرانتز است کلیک  کرده تا انتخاب شود. بعدا به کواری اصلی رفته ساعت کارکرد را با دوبار کلیک جای آن می گذاریم.

  برای دقیقه هم با تابع minute دقیقا همین روال انجام میدهیم. وذخیره میکنیم

  سپس دریک قیلد خالی فرمول را اعمال میکنیم   ( 60/دقیقه + ساعت)      تا کارکرد بر مبنای ساعت محاسبه شود.

 6. برای ساخت کارکرد روزانه از روی کواری اصلی یک کواری با فیلد های زیر درست می کنیم . تاریخ – کد – نام – نام خانوادگی – تاهل – تعداد فرزند – حقوق ساعتی – ساعت کارکرد و ذخیره می کنیم.

درنمای طراحی کواری فوق ساعت کارکرد را  sum  می کنیم . تا چنانچه کارکنان در یک روز بیش از یک بار ورود و خروج داشته اند جمع کرده و کارکرد یک روز بدست آید . ذخیره می کنیم . این مواری کلی است و اطلاعات از اول تا حالا را میدهد که ممکن است لازم نباشد.

برای محدود کردن آن از روی کواری بالا یک کواری دیگر درست کرده و زیر تاریخ شرط between می گذاریم تا کارکرد یک مدت خاص داشته باشیم.این خروجی برای کارگزینی مفید است.

7.برای ساخت لیست حقوق از روی کواری اصلی یک کواری جدید با فیلد های زیر درست می کنیم . تاریخ – کد – نام – نام خانوادگی – تاهل – تعداد فرزند – حقوق ساعتی – کارکرد برمبنای ساعت

روی کواری فوق در نمای طراحی زیر فیلد تاریخ شرط between[]and[] می گذاریم تا بتوانیم اطلاعات یک ماه را از بقیه جدا کنیم

8.از روی کواری ساخته شده در بند 7 یک کواری مشابه ساخته و تمامی فیلد ها بجز تاریخ در آن می آوریم . ذخیره کرده دوباره در نمای طراحی رفته (ذیگما) ∑ را زده و در سط criteria  و زیر فیلد کارکرد بر مبنای ساعت sum می زنیم

و ذخیره می کنیم . می توان ادامه فرمولهای محاسبه حقوق روی همین کواری انجام داد   

فقط باید زیر هر فورمول group by  را به expression تغییر داد .

9.برای راحتی کار بهتر است از روی کواری بالا یک کواری مانند خودش (دقیقا با همان فیلد ها ) بسازیم و فورمول های زیر را درآن وارد کنیم

(1)   محاسبه ساعت اضافه کاری:

(0, 176 – جمع کارکرد به ساعت , 176< جمع کاکرد به ساعت)iif

(2)   محاسبه نرخ هر ساعت اضافه کاری:

4/1 × نرخ حقوق ساعتی

ذخیره شود

(3)   محاسبه حقوق ماهانه:

(نرخ حقوق ساعتی×جمع کاکرد به ساعت , نرخ حقوق ساعتی × 176 , 176<جمع کاکرد به ساعت)iif

(4)   محاسبه مبلغ اضافه کاری:

مورد(1) × مورد (2)

(5)   محاسبه حق تاهل:

(0 , مبلغ مورد نظرحق تاهل, yes =متاهل)iif

(6)   محاسبه حق اولاد:

(حق اولاد یک فرزند × تعداد فرزند, حق اولاد یک فرزند × 3 , 3=<تعداد فرزند)iif

ذخیره کنید

(7) محاسبه جمع حقوق و مزایا:

(3) + (4) + (5) + (6)

(8) محاسبه مالیات:

(0  , 10% × (عددمعافیت مالیاتی – حقوق و مزایا), عدد معافیت مالیاتی<جمع حقوق و مزایا)iif

(9) محاسبه بیمه سهم کارگر:

7% × جمع حقوق و مزایا

ذخیره شود

(10) جمع کسورات:

(9)+(8)

(10) خالص پرداختنی:

(10) – (7)

ذخیره شود

توجه: فورمول ها از چپ به راست است

اگر گفته شود حق تاها و فرزند از مالیات و بیمه معاف است. بجای جمع حقوق و مزایا  عبارت (اضافه کاری + حقوق ماهانه) یعنی    ((4) + (3)) . ختما باید جمع دو عبارت داخل پرانتز طرز ساخت سیستم حقوق و دستمزد

/ 0 نظر / 46 بازدید