نمونه سوال اکسس - دو

نمونه سوال 2 از 8

یک برنامه اکسس با نام خودتان ایجاد کرده و دو جدول زیر را طراحی کنید و به هم وصل نمائید:

جدول معرفی کالا به نام mo

ردیف     تاریخ     کدکالا       نام کالا       ویژگی        حداقل موجودی         بایگانی

                                                     ایرانی

                                                    خارجی

در زیر ویژگی یک منو با دو گزینه زیر آن درست کنید

جدول موجودی با نام mg

ردیف       تاریخ      کدکالا      شماره فاکتورفروش           شماره فاکتورخرید    

نام مشتری        نام خانوادگی مشتری      تعدادوارده      نرخ وارده           تعدادصادره

نرخ صادره            نرخ فروش

در جدول معرفی حداقل نام سه کالا وارد کنید

مطلوبست:

1- یک کواری اصلی بنام asli بسازید بطوریکه با مارد کردن کد خودش نام کالا و ویزگی را بیاورد و آنرا تکمیل کنید تا بصورت کارت کالا باشد. 2نمره

2- از روی کواری اصلی یک فرم فاکتور خرید به نام kh  بسازید که هنگام باز شدن به رکورد جدید برود. یک نمره

3- مانده هر کالا را با نام mm بر اساس نام کالا تهیه کنید. 2نمره

4- یک فاکتور فروش به نام ff بسازید که با وارد کردن کد کالا مانده آن کالا در آن نشان داده شود. یک نمره

5- لیست سفارشات را با نام Ls تهیه کنید. 2نمره

6- سود ناویژه را با نام ss محاسبه کنید. یک نمره

7- یک ماکرو به نام mc بسازید که هر وقت اجرا شد کالای تیک خورده را به بایگانی ببرد. 2نمره

8- لیست ( گزارش) مانده کالا ها را بر اساس نام کالا به نام LM تهیه کنید بطوریکه در پایان آن موجودی پایان دوره را بدهد. یک نمره

/ 0 نظر / 19 بازدید